Lene Grand

Regnskabsansvarlig
Email: lene.grand@vetfamily.dk
Telefon: 52 17 69 35

Lene Grand er ansvarlig for regnskaberne i VetFamily og Netdyredoktor, ligesom hun i samarbejde med den administrerende direktør udvikler økonomiske analyser mm.

Lene har tidligere haft lederstillinger i økonomifunktionen hos Johnson Controls.